มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสำนักงานสภา ม.แม่โจ้
วันที่ 07/03/2566    704 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ญาณิณ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายวสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การบริหารงาน การจัดการประชุม ณ สถานที่ตั้งและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ และอื่นๆ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่