สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA “สร้างและแบ่งปันภาพดิจิทัล”
วันที่ 07/03/2566    1,330 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA : Memorandum of Agreement) “สร้างและแบ่งปันภาพดิจิทัล” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักหอสมุด และ FamilySearch International องค์กรระดับนานาชาติ ที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงบรรพบุรุษกับบันทึกประวัติศาสตร์ ช่วยให้ผู้คนค้นพบประวัติครอบครัว โดยสัญญา “สร้างและแบ่งปันภาพดิจิทัล” มีสาระสำคัญ คือ สำนักหอสมุด ได้ให้ FamilySearch International จัดทำภาพดิจิทัลของข้อมูลต้นฉบับ และการ Digitize เอกสารประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ รับผิดชอบ ด้วยค่าใช้จ่ายของ FamilySearch International เอง และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ FamilySearch International จะจัดส่งสำเนาภาพดิจิทัลทั้งหมดให้แก่สำนักหอสมุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้กำหนดอายุสัญญา 5 ปี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย การลงนามของผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้มีอำนาจลงนาม และผู้แทนฝ่าย FamilySearch International Mr. Steve Gary Stevens ตำแหน่ง Multi-Country Family History Manager, Southeast Asia FamilySearch International ในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี และ คุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในฐานะพยาน ฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้แทนของแต่ละฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. – 11.30 น. ณ Co Maker Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และในวันเดียวกันนี้ คุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้นำเสนอการทดลองใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เพื่อยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัล

ข้อมูลจาก : เครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้