ผู้บริหาร และบุคลากร ตรวจร่างกายประจำปี 2566
วันที่ 02/03/2566    288 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ในวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2566 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข