ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 01/03/2566    472 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศุนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับโอกาสจาก กยศ. และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมุ่งหวังในการปลูกฝังค่านิยม จิตอาษาและการเสียสละตอบแทนสังคมแก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่าง กยศ. และสถาบันการศึกษา ต่อไป