นศ. คณะสารสนเทศฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"
วันที่ 28/02/2566    1,298 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ใจปวง นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022" ภายใต้ชื่อผลงาน ปัญหาในชีวิตประจำวันสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดโดย ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ซึ้งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)[สนช.] หรือ NIA.

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ นายธวัชชัย ใจปวง ได้อธิบายความหมายภาพถึง วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาในด้านความเป็นจริง เพื่อช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหลายๆ ด้านให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้แบบไม่หยุดยั้ง เพราะการทำเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ แม่โจ้จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนก็ได้ แต่แม่โจ้จะต้องไม่ลืมเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบ วิทยาศาสตร์นั้น จึงเข้ามามีบทบาทในเรื่อง การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ศึกษาภูมิปัญญาจากชาวบ้าน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ ผลักดันย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ สู่นานาชาติ