ม.แม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ "อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง”
วันที่ 06/02/2566    1,116 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนบุคลากร ร่วมพิธีรับฟังสวดพระอภิธรรม "อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่