บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัด โตยฮีตตามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 “สืบจารีตพื้นถิ่น แผ่นดิน 4 ภาค”
วันที่ 01/02/2566    2,229 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการโตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ตอน สืบจารีตพื้นถิ่น แผ่นดิน 4 ภาค
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และจารีตพื้นถิ่นของแต่ละภาค รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีค่านิยมที่ดี และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็น ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

ภายในงานมีการจัดฐานกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค กาดมั่วคัวฮอมหนุ่มสาว BA จำนวนกว่า 30 ร้าน และกิจกรรมสันทนาการ การแสดงดนตรี รำวงย้อนยุค โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานคึกคัก
.............................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน