ม.แม่โจ้ เดินหน้าความร่วมมือกับเอกชน วิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และ หลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม
วันที่ 31/01/2566    1,390 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมทีมงานโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 และร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจั กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ตลอดจนหารือความร่วมมือเรื่องหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..........................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน