องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน “ระบบการทำฟาร์ม เกษตรสมัยใหม่ (4.0)”
วันที่ 20/01/2566    174 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร ศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และบรรยายในหัวข้อ “ระบบการทำฟาร์ม เกษตรสมัยใหม่ (4.0)” รวมถึงสาธิตอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบสมาร์ทฟาร์ม และโดรนเพื่อการเกษตร ณ หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร ศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้