รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 139 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(คร้งที่ 4)
วันที่ 27/12/2565    สิ้นสุด 16/01/2566 458 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 139 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(คร้งที่ 4)