อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” งานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ ม.แม่โจ้
วันที่ 07/12/2565    241 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจาร์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา จำนวน 3 ประเด็นเสวนาดังนี้
1. "เกษตรกรไทยกับเทรนด์ความยั่งยืน" โดย คุณณัฐพงษ์ พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
2. "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรตอบโจทย์ตลาดโลก" โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
3. "สมาร์ทฟาร์มเมอร์: ทางออกเกษตรกรไทย" โดย คุณคมธวัช วัฒนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์เด่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมสตาร์อัพเทคโนโลยีเกษตรไทย