ม.แม่โจ้ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักร่วมใจสู้ภัย "โนรู" ให้ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ กว่า 60,000 ชุด
วันที่ 08/12/2565    235 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก. รองอธิการบดี และผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผัก ร่วมใจสู้ภัย"โนรู" จำนวน 63,000 ชุด ให้กับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "โนรู" ต่อไป โดยมี ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักร่วมใจสู้ภัย"โนรู" เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้ดำเนินการรวบรวมและเตรียมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมอันเกิดจากผลกระทบจากพายุโนรู ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปเพาะปลูกบริโภคในครัวเรือน
ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงาน บริษัทต่างๆ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ มูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีน้องๆ นักศึกษาจิตอาสา บุคลากร ดำเนินการจัดเตรียมบรรจุลงซองสำหรับแจกจ่าย ภายใต้การประสานงาน อำนวยความสะดวกของงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย และพร้อมส่งมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับประชาชน เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ต่อไป