มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามไว้อาลัยแก่ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีนที่ถึงแก่อสัญกรรม
วันที่ 05/12/2565    211 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามไว้อาลัยแก่ ฯพณฯ เจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีนที่ถึงแก่อสัญกรรม โดยมี ท่านรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ Yang Jiong, Vice Consul-General ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ทั้งนี้ ฯพณฯ?เจียง?เจ๋อหมิน?เป็นผู้นำที่โดดเด่น?ซึ่งมีเกียรติภูมิสูงส่งและเป็นที่ยอมรับโดยพรรคคอมมิวนิสต์?กองทัพ?และประชาชนจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์