รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 139 สังกัดมหาวิทยลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 3)
วันที่ 29/11/2565    สิ้นสุด 12/12/2565 238 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 139 สังกัดมหาวิทยลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 3)