ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 21/11/2565    สิ้นสุด 30/11/2565 134 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานชาติ วิทยาลัยนานาชาติ