ม.แม่โจ้ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยสร้างชื่อเสียงระดับชาติ - นานาชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 09/11/2565    381 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยมีผลงานในระดับชาติ มีจำนวน 11 ผลงาน และผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน โอกาสนี้มีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ผลงานในระดับชาติ มีจำนวน 11 ผลงาน ดังนี้
1.ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2.ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์
3.การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4.การประเมินสายพันธุ์ห้อมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิมของจังหวัดแพร่
5.ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อ
6.The Golden Orchid (Dendrobium chrysotoxum LindI.) Extracts - polysaccharides, Reducing Sugars, Soluble Proteins, and Their Antibacterial Properties
7.พฤกษศาสตร์ของต้นรวงผึ้งและการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์
8.Chemical Composition and Biological Properties of the Yellow Star (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) Extracts
9.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ
10.การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum) แบบบูรณาการครบวงจร
11.การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้ง (Schoutenia glomerata King subsp. pergrina (Craib) Roekm.) ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค HAT-RAP

- ผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้
1.MJ Humus
2.Instant Coffee Beverage Supplemented with Microencapsulated Extract from Finger Root
3.Malt Beverage from Glutinous Rice Cultivated in Northern Thailand