นศ.แม่โจ้ ระดมกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ 21/10/2565    317 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นายสังเวียน ปันต๊ะทา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและดำเนินการฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมนักศึกษาสาขาไม้ผลที่ระดมกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ อาจารย์ประจำสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร คอยดูแลดำเนินงานนำนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้ของศาลเจ้าแม่แม่โจ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินงานให้เป็นสวนแห่งศรัทธาที่สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่สงบร่มรื่น และเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ยังคงความขลังและมีมนต์เสน่ห์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2565