ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)
วันที่ 14/10/2565    578 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการจับฉลากแบ่งสายและแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการจับฉลากแบ่งสายโดย ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (อนุกรรมการเทคนิค กกมท.) ณ....,.......

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวยินดีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านกีฬาสำหรับการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม จะมีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬาดังนี้

- กีฬาฟุตบอลชาย
- กีฬาบาสเกตบอลชาย – หญิง
- กีฬาเซปักตะกร้อชาย - หญิง
- กีฬาฟุตซอลชาย - หญิง
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย - หญิง
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย - หญิง
- กีฬาเปตอง

และในวันเดียวกันนี้ ยังมีพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล แม่โจ้ ทัวร์นาเม้นท์ คัพ เอ็กซ์ ไอ แอม วอลเลย์บอล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 โดยมี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวนการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้