ม.แม่โจ้ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13/10/2565    337 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมทั้งตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งร่วมตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

และ ในเวลา 18.00 น. ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย พร้อมด้วย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช ผู้ช่วยคณบดี, นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และ นายสุรพล บุญยืน ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่