ม.แม่โจ้ ยกทีมนักศึกษาอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่
วันที่ 06/10/2565    309 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 90 คน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม
ทีมที่ 1 ทีมลำเลียงเสบียง ปฏิบัติงานสนับสนุนการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยการลำเลียงข้าวกล่องและน้ำดื่มขึ้นรถ ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) พร้อมทั้งนำออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ
ทีมที่ 2 ทีมขาลุย ปฏิบัติงานช่วยเหลือทำความสะอาดล้างถนน และทางเท้าบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ไฟฟ้าบ้านเด่น) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงกาวิละ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ฯ
ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้อง ๆ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงนายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มอบน้ำดื่มและร่วมปฏิบัติงานกับน้อง ๆ นักศึกษา และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 ณ จุดกระจายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครเชียงใหม่ (สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่) ปฏิบัติงานขนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นรถออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ในเขตบริเวณที่น้ำท่วม

พร้อมกันนี้บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องดื่มอิชิตันให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้กำลังจากน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครของแม่โจ้ในการขนลำเลียงลงจากรถบรรทุก จำนวนกว่า 1,000 กล่อง ด้วยความแข็งขันและพลังสามัคคี จนเสร็จสิ้น

เสร็จสิ้นภารกิจที่จุดกระจายอาหาร ฯ แล้ว น้อง ๆ อาสาสมัครจากแม่โจ้ ยังขอไปต่อ โดยการไปช่วยลุยน้ำลุยโคลนทำความสะอาดล้างถนน ล้างโคลนออกจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยและผิวถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนช้างคลานหน้าโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ต จนถึงวัดป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการนี้นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติงานต่าง ๆ

#แม่โจ้เลิศน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่
#ADMIN212