ม.แม่โจ้ ร่วม Kick off กีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัย?ใน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11
วันที่ 04/10/2565    281 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วย?อธิการบดี? ผศ. ?ดร.?นิ?โรจน์? สิน?ณรงค์ พร้อม? ผู้อำนวยการ?กองพัฒนานักศึกษา ?นางอรณุตรา จ่ากุญชร หัวหน้างานกีฬา ดร.?ชาญวิทยายุทธ์? อินทร์แก้ว? พร้อมด้วยบุคลากร ?และนักกีฬา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้? เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย?ในจังหวัด?เชียงใหม่? ครั้งที่? 11? ณ? มหาวิทยาลัยพายัพ? ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแข่งขันนี้จะจัดขึ้น ?ระหว่างวันที่? ?21? พฤศจิกายน ?- 3? ธันวาคม? 2565? มีการแข่งขัน? 3? ชนิดกีฬา? คือ

1.? ฟุตบอล? จัดการแข่งขัน ณ? สนามกีฬาอินทนิล? มหาวิทยาลัยแม่โจ้?
2.? ?วอล?เลย์บอล? จัดการแข่งขัน ณ ?ศูนย์กีฬา?เฉลิม?พระ?เกียรติ? มหาวิทยาลัย?แม่โจ้?
3.? E-sports จัดการแข่งขัน ณ? มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย?

ทั้งนี้ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน มหาวิทยาลัย?แม่โจ้? ได้อยู่ในสาย? B.? ทั้งฟุตบอล?และวอลเลย์บอล