มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรแม่โจ้ มุฑิตาจิตแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วันที่ 30/09/2565    228 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 กันยายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565

เวลา 16.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565

โดยก่อนเดินทางออกจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้สักการะท้าวมหาพรหม ที่บริเวณวงเวียนหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และกราบลา จากนั้น รับชมการแสดงจากคณะช่างฟ้อนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน สำหรับความร่วมมือในภารกิจเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ ทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยว่า มีความประทับใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และจะไปมาหาสู่ตลอด โดยอวยพรขอให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณปี้น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนเน้อ”

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/53752

///////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ