มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ท่านใหม่ ลิสา บูเจนนาส
วันที่ 01/10/2565    264 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29 กันยายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ประจำภาคเหนือ ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ร่วมงานจากทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ กว่า 200 คน
โดยในงานท่านกงสุลใหญ่บูเจนนาส กล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาดูแลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยในภาคเหนือให้ยั่งยืนสืบไป

The U.S. Consulate General Chiang Mai is pleased to welcome new U.S. Consul General Lisa Buzenas! Consul General Buzenas looks forward to deepening U.S.-Thai relations across northern Thailand. https://th.usembassy.gov/our-relationship/cg-chiang-mai/
#FriendsPartnersAllies

ลิสา เอ. บูเจนนาส
กงสุลใหญ่
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เริ่มต้นวาระดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณชนสัมพันธ์ พร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าผู้ช่วยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงปักกิ่ง คุณบูเจนนาสเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการด้านการเมืองที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงของนักการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสำนักงานกิจการปากีสถาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในส่วนของการประจำการในต่างประเทศ คุณบูเจนนาสเคยปฏิบัติหน้าที่ในคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำสหภาพยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งเคยประจำการในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน 2 ครั้ง และในกรุงเทพฯ ประเทศไทยด้วย

ก่อนที่จะเข้ารับราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ คุณบูเจนนาสเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ โดยดูแลทีมงานขนาดใหญ่ที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอิรัก คุณบูเจนนาสเป็นชาวเทกซัส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University กงสุลใหญ่บูเจนนาสประจำการที่ประเทศไทยพร้อมด้วยบุตรชายหนึ่งคน ตลอดจนสามารถพูดภาษาจีนกลางและภาษาไทยได้
https://th.usembassy.gov/our-relationship/cg-chiang-mai/?fbclid=IwAR0vFt1oJ5oBii3d6PAu33MFtIyxMJUTPh8fc_qymeOAJyL29_SCMhMI310