อพ.สธ. ม.แม่โจ้ รับมอบธงเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12
วันที่ 27/09/2565    313 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีการส่งมอบและรับมอบธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน แก่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2568 โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงานฯ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดชุดการแสดง “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่งดงามตระการตาและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง