ม.แม่โจ้ แถลงชี้แจง โครงการ Modern Agriculture-BCG สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย
วันที่ 26/09/2565    392 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงชี้แจงรายละเอียด ตามแถลงการณ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agricultural-BCG) ฉบับที่ 2 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1U_ojvOND4SpgIuvyt3amf2sJOObnq7nc