อดีตผู้บริหาร West Negros University ฟิลิปปินส์ เยือนคณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้
วันที่ 20/09/2565    173 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Suzette Augustine อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย West Negros University ประเทศฟิลิปปินส์ และคณะ รวมจำนวน 7 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้