ม.แม่โจ้ เตรียมปรับปรุงพื้นที่สวนสุขภาพบุญศรีฯ ให้พร้อมใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
วันที่ 15/09/2565    230 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายประคอง ยอดหอม อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมทีมงานในสังกัด เข้าตรวจสอบพื้นที่ สวนสุขภาพ บุญศรีฯ เทิดพระเกียรติ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงภายในสวนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ถ่ายทอดความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยยังคงรักษาสภาพ และความเป็นมาของพื้นที่ให้คงอยู่