ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 17/08/2565    318 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาต่างชาติ ให้การต้อนรับ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นต่างๆ จากนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องรวงผึ้ง (สนม.5) สำนักงานมหาวิทยาลัย