ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 แข่งหมากล้อม Pre U-Go Friendship Tournament 2022(ภาคเหนือ-อีสาน)
วันที่ 14/08/2565    587 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชมรมกีฬาหมากกระดาน (หมากล้อม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม และ อันดับที่ 4 ประเภทบุคคลหญิง การแข่งขันหมากล้อม Pre University Go Friendship Tournament 2022 ระดับอุดมศึกษา (ภาคเหนือ-ภาคอีสาน) ซึ่งสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมให้มากขึ้นอันจะนำไปสู่การฝึกทักษะความรอบคอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาจากต่างสถาบัน เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยชมรมกีฬาหมากกระดาน (หมากล้อม) ได้จัดส่งนักกีฬา 10 คน เข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม โดยได้รับรางวัลดังนี้
- ประเภททีม "ทีมแม่โจ้ 1" ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
มีสมาชิก ได้แก่
น.ส.ธัญญวดี เมืองไชย คณะบริหารธุรกิจ
นายปรเมทย์ สุพง วิทยาลัยพลังงานทดแทน
นายพีรวิทญ์ พินเรา วิทยาลัยบริหารศาสตร์

- ประเภทบุคคลหญิง ได้รับรางวัลที่ 4 ได้แก่
น.ส. นันญฤน พิมพา วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น ที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอน
และ นายวรเดช ดัสดีสอง เป็นผู้จัดการทีม