ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12/08/2565    260 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 19.00 น. ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
....................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เครือข่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ > > > > > รายงาน และประชาสัมพันธ์