ศิษย์เก่าแม่โจ้ บริจาคอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนด้านกีฬาให้นักศึกษาแม่โจ้
วันที่ 10/08/2565    297 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ พลตรี ม.ล.นภดล จรูญโรจน์ ประธานรุ่นแม่โจ้ 32 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ มทบ 33 พร้อมด้วย ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และ รุ่น 39 ในโอกาสที่ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ยี่ห้อ Grand Sport ลูกวอลเลย์บอล ยี่ห้อGrand Sport ลูกบาสเกตบอล ยี่ห้อMolten ไม้ผลัดกรีฑา ลูกปักตะกร้อ และตาข่ายฟุตบอล รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยก่อนหน้านั้นทางคณะศิษย์เก่าได้เคยบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้กับน้อง ๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง

....................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน