ทีม นศ. ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน Thailand Research Expo 2022
วันที่ 08/08/2565    791 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าร่วมอบแห้งและกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์”
- รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น
- รางวัลข้อเสนอโครงการสายอุดมศึกษา ระดับดี
- รางวัลเหรียญทอง

2.ผลงานเรื่อง “อาคารเขียวบูรณาการสำหรับทำความเย็น? ทำความร้อน? การผลิตไฟฟ้าและเลี้ยงสัตว์น้ำ?"
- รางวัลเหรีญทอง

3. ผลงานเรื่อง “ต้นแบบอาคารโดยใช้หลังคาเขียวอัจฉริยะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
- รางวัลเหรียญทองแดง