ผอ.ฝ่ายการศึกษา สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ไต้หวัน) เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 05/08/2565    88 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yen-Heng Ouyang ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ไต้หวัน) และ Miss Duenphen Saeher รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา ณ ห้องอินทนิน (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย