ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ห้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
วันที่ 03/08/2565    สิ้นสุด 11/08/2565 54 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ห้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์