ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 29/07/2565    สิ้นสุด 02/09/2565 60 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย