กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.แม่โจ้ จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วันที่ 04/07/2565    964 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และยังได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งเอเซียและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟูรามา จากประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ไนจีเรีย เยอรมัน ปากีสถาน มาเลเซีย และไทย ก่อนที่จะร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หล่อเทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 เล่ม ณ อาคาแผ่พืชน์ เพื่อนำไปถวายเทียนเข้าพรรษา ในที่ 11 กรกฏาคม 2565 โดยจะได้นิมนต์พระสงฆ์มารับเทียนเข้าพรรษา ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้