น้องใหม่แม่โจ้ออนทัวร์ รู้รอบทั่วมหาวิทยาลัย
วันที่ 03/07/2565    569 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิด Kickoff กิจกรรมแม่โจ้ออนทัวร์ ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดูแลของ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนแม่โจ้ Go Green และ SDG in Action and Engagement จัดขึ้นเพื่อนำน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ท่องเที่ยว เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ให้นักศึกใหม่ได้รู้จักสถานที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ทีมงานไกด์ทัวร์รุ่นพี่ จากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำทัวร์เยี่ยมชมและให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถไฟฟ้า จาก สวนสัตว์เชียงใหม่ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้