ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 29/06/2565    สิ้นสุด 15/07/2565 62 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ห้องปฏิบัติการยกระดับ Soft Skill ของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21st ตำบอลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)