สื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด Meet & Greet “น้องใหม่แม่โจ้ กระทบไหล่ น้อนบัฟฟ์พาเพลิน”
วันที่ 01/07/2565    567 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Meet & Greet “น้องใหม่แม่โจ้ กระทบไหล่ น้อนบัฟพาเพลิน” ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 ให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ได้ร่วมสื่อสาร Live สด กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำกิจ ผ่านสื่อหลักของมหาวิทยาลัย และได้รับทราบถึงช่องสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ ตลอดการเป็นนักศึกษา ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้