ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 01/07/2565    198 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทธิ์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวสดุดี นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี และขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดพิธีสำคัญในครั้งนี้

โอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ร่วมพิธี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นิทรรศการจกาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
.......................................................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน