ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 29/06/2565    สิ้นสุด 06/07/2565 74 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565