ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมในอาคารตลาดสิ้นค้าเกษตรฯ
วันที่ 28/06/2565    สิ้นสุด 28/07/2565 50 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมในอาคารตลาดสิ้นค้าเกษตรฯ