คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ
วันที่ 27/06/2565    297 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25-26 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติการ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงานต่อไป