ม.แม่โจ้ จัดพบผู้ปกครอง น.ศ.พยาบาลรุ่นแรก เตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล
วันที่ 26/06/2565    632 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล : สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นรุ่นแรก

โอกาสนี้ มีการแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ สร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บันทึกประวัตินักศึกษาในการกำกับดูแลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง รวมถึงการจัดกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย