อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 23/06/2565    198 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ ดร. Rameshprabu Ramaraj ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับ Assistant Professor Alicia Amelia Elizabeth Sinsuw, ST, MT จาก Faculty of Engineering, Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน ณ ห้องรับรองอธิการบดี (ห้อง 401) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้