ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้ฯ
วันที่ 17/05/2565    สิ้นสุด 20/05/2565 125 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้ฯ