ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื็อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 06/05/2565    สิ้นสุด 27/05/2565 99 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื็อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและอาหาร