เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 05/05/2565    620 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คุณจักรรินทร์ วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตาม เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านพลังงานทดแทน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และผู้แทนจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต และกงสุลกิตติมศักดิ์ พร้อมผู้ติดตาม ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอกิจกรรมทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อดำเนินการด้านความร่วมมือต่อไป