นศสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแบบ TALA Student Design Competition
วันที่ 05/05/2565    331 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายธนาธร ชำนาญ และ นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแบบ TALA Student Design Competition
ภายใต้หัวข้อ “Green Infrastructures Green City” การสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียวผ่านระบบโครงข่ายทางการคมนาคมและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง และยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในชื่อผลงาน “Under Park”
ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด (DOBCL) และได้มีการประกาศผลการประกวด เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โครงการ The Forestias กรุงเทพมหานคร