ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19/04/2565    สิ้นสุด 26/04/2565 171 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)